OGŁOSZENIE

W związku z zawieszeniem zajęć
w szkołach w dniach 16.03.2020. – 27.03.2020
nastąpi zmiana godzin dyżuru p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobranowicach.
Dyrektor szkoły pełni dyżur we wtorki i czwartki w godz. 930 – 1230.
Godziny pracy głównego księgowego pozostają bez zmian.

p.o. dyrektor Małgorzata Bugaj