Historia

Szkoła Podstawowa w Dobranowicach posiada ponad 100-letnią historię i tradycję związaną z testamentem jej fundatora Wojciecha Kucharskiego. Ten wspaniały człowiek, gospodarz z Dobranowic w ostatniej swojej woli spisanej notarialnie w dniu 1 marca 1883 r. zapisał cały swój majątek na założenie i utrzymanie szkoły ludowej oraz kaplicy szkolnej. Nakazał założyć pośmiertną Fundację wieczystą swojego imienia z oddaniem jej następnie pod zarząd i opiekę ówczesnej władzy krajowej (Galicyjskiej) oraz późniejszych jej następców. Jednocześnie zobowiązał  do odprawiania w kapliczce szkolnej corocznych mszy św. za jego duszę i duszę jego żony z udziałem dzieci szkolnych w rocznicę jego śmierci. Powyższy testament wypełniono ostatecznie w 1914 r., tzn. na części włości fundatora powstała Szkoła w Dobranowicach wraz z miejscową Kaplicą, rozbudowaną w przyszłości w Kościół Parafialny. Do obecnych czasów przetrwał też zwyczaj odprawiania mszy św. w rocznicę śmierci fundatora szkoły, tj. w dniu 16 marca. Nadano również szkole imię Wojciecha Kucharskiego, jako kontynuację nazwy Fundacji, założonej po jego śmierci, zgodnie z jego wolą.

Na przestrzeni ponad 100 lat struktura organizacyjna szkoły ewoluowała, poprzez jej rozbudowę
i nieustanny rozwój. Mieszkańcy wsi wkładali do tego dzieła, ważnego dla zmieniających się pokoleń, wiele serca i pracy społecznej. A dzieci oprócz obowiązkowej nauki rozwijały tu także swoje zainteresowania w różnych dziedzinach. Wyszło stąd wielu laureatów wszelkiego rodzaju olimpiad i konkursów: naukowych, sportowych czy kulturalnych. Organizowano też różnego rodzaju spotkania, imprezy, spektakle teatralne oraz wycieczki. W ostatnich latach była szkoła była miejscem nauki dla młodzieży gimnazjalnej.

Dzięki staraniom społeczności wsi mocno związanej z tradycją i korzeniami swojej szkoły oraz przychylności władz oświatowych udało się przywrócić na nowo samodzielną Szkołę Podstawową w Dobranowicach. Zachowując pamięć i wdzięczność, mieszkańcy pragną również przywrócić na nowo imię patrona i założyciela szkoły Wojciecha Kucharskiego. Zadbają także o ponowną jej świetność zarówno dydaktyczną, jak i na polu szerokich zainteresowań dzieci.