Kreatywne Prace Plastyczne

W tym roku uczniowie klasy 2 brali udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym Kreatywne Prace Plastyczne. Prawdziwie twórcze działania plastyczne wspierały rozwój dzieciaków, a szczególnie motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, pamięci. Uczniowie zaspokajali naturalną potrzebę tworzenia i aktywności plastycznej w zakresie eksperymentowania z różnymi materiałami, narzędziami i technikami plastycznymi.