Komunikat

Szanowni Rodzice!

Informujemy uprzejmie, że od 1 września, po przerwie wakacyjnej wznawiają pracę  samorządowe placówki wychowania przedszkolnego – przedszkola, oddziały przedszkolne  w szkołach podstawowych oraz punkty przedszkolne.

Wszystkie jednostki oświatowe rozpoczynają pracę w formie stacjonarnej z zachowaniem ścisłego reżimu przeciwepidemicznego ustalonego aktualnymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Zarówno przedszkola jak i pozostałe placówki wychowania przedszkolnego są przygotowane do bezpiecznego przejęcia dzieci, zostały dokonane zakupy środków ochrony osobistej, zabezpieczono niezbędną ilość płynów do dezynfekcji, odpowiednio przygotowano sale.

W trosce o bezpieczeństwo wspólne, dzieci, rodziców oraz personelu, opracowane zostały procedury postępowania, których przestrzeganie jest konieczne w stanie zagrożenia epidemią. Szczegółowe informacje każde przedszkole/szkoła podstawowa udostępnia na swojej stronie internetowej. Prosimy Państwa o zapoznanie się z tymi zasadami i dostosowanie do ustalonych wytycznych oraz wskazań dyrektorów poszczególnych przedszkoli i szkół. Ich przestrzeganie jest naszym wspólnym obowiązkiem.

Równocześnie w sytuacji zagrożenia epidemicznego, wykazującej dużą dynamikę na terenie naszego województwa zwracamy się do Państwa z apelem. O ile nie zachodzi po Państwa stronie pilna potrzeba, w pierwszych tygodniach września prosimy o pozostawienie dziecka w domu pod opieką osoby dorosłej. Przede wszystkim prośbę tę kierujemy do rodziców, którzy nie pracują zawodowo i mogą samodzielnie zapewnić opiekę dzieciom. Nie dotyczy ona dzieci 6-letnich obowiązanych do realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego. Z uwagi na wakacyjne pobyty dzieci w różnych miejscach w kraju i za granicą chcielibyśmy w ten sposób zminimalizować ryzyko i zapewnić jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa zarówno dla dzieci, które pojawią się w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, jak i dla pracowników jednostek oświatowych. Prośba powyższa wynika również po części z wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego nakładających na przedszkola szereg obowiązków, w tym również w zakresie ograniczenia liczebności grup.

Życzymy wszystkim dzieciom szczęśliwego i udanego powrotu do swoich przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, a rodziców chcemy zapewnić, że dołożono starań by w sposób odpowiedzialny i bezpieczny w miarę możliwości lokalowych przyjąć przedszkolaków na powrót.

 

Zalecenia