Nowe laptopy

Dzięki przychylności Wydziału Edukacji Miasta i Gminy Wieliczka budżet Szkoły zasiliły dodatkowe środki, za które zostało zakupionych 15 laptopów. Teraz możemy zapewnić swoim podopiecznym najwyższą jakość nauczania. Uczniowie są zachwyceni dotykowymi ekranami Dziękujemy!

3 maja

Uczniowie naszej szkoły uczcili święto Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji uczniowie klasy I przygotowali uroczysta akademię. Podczas uroczystości wybrzmiały wiersze i piosenki patriotyczne poświęcone temu historycznemu wydarzeniu. Społeczność szkolna uhonorowała ten dzień pięknymi galowymi strojami.