Poznajemy twórczość J. Tuwima

Uczniowie klasy 3 poznali twórczość Juliana Tuwima. Przeczytali i omówili treść lektury „Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został poetą”. Pięknie recytowali wybrane wiersze poety, do których stworzyli ilustracje.