Komunikat

Szanowni Rodzice! Informujemy uprzejmie, że od 1 września, po przerwie wakacyjnej wznawiają pracę  samorządowe placówki wychowania przedszkolnego – przedszkola, oddziały przedszkolne  w szkołach podstawowych oraz punkty przedszkolne. Wszystkie jednostki oświatowe rozpoczynają pracę w formie stacjonarnej z zachowaniem ścisłego reżimu przeciwepidemicznego Read More …