Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

Uczniowie klas 1-3 zakończyli udział w projekcie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Program opierał się na cyklicznych zajęciach edukacyjnych rozwijających wrażliwość i przygotowujących do samodzielnego i świadomego obcowania z kulturą. Nasi podopieczni od października do kwietnia oglądnęli 7 filmów, które uczyły właściwych zachowań, kształtowały pożądane postawy, takie jak poczucie własnej wartości, wewnętrzną motywację, otwartość na drugiego człowieka, a także rozbudzanie ciekawości otaczającym światem.