Wycieczka do Muzeum Regionalnego w Dobczycach

W środę 20 września klasy 1, 2 i 3 pojechały na wycieczkę do Muzeum Regionalnego w Dobczycach. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od zamku królewskiego. Poznaliśmy historię zamku, kto w nim mieszkał, co to takiego dyby i wiele innych ciekawostek. W skansenie dzieci mogły zobaczyć jak dawniej wyglądało życie w wioskach, ówczesne warsztaty rzemieślnicze, funkcje pomieszczeń gospodarskich.