Projekt wolontariatu

Rozwija się projekt wolontariatu na rzecz zachowania i upowszechniania dziedzictwa lokalnej społeczności, w który zaangażowała się Klasa 4. Podczas dzisiejszego spotkania uczniowie zaprezentowali wywiady przeprowadzone ze swoimi dziadkami, a także opracowali skierowaną do młodszych kolegów promocję takiego zaangażowania. Cieszymy się przyznaną Fundacji Plenerownia nagrodą Kryształy Soli Województwa Małopolskiego w kategorii Najlepsza Małopolska Inicjatywa Pozarządowa!