Nowe laptopy

Dzięki przychylności Wydziału Edukacji Miasta i Gminy Wieliczka budżet Szkoły zasiliły dodatkowe środki, za które zostało zakupionych 15 laptopów. Teraz możemy zapewnić swoim podopiecznym najwyższą jakość nauczania. Uczniowie są zachwyceni dotykowymi ekranami Dziękujemy!